CYFARFOD A’R TÎM

Rheolwr yr Hwb - Angharad

Angharad - Rheolwr yr Hwb

Gwenllïan - Cydlynydd Ymgysylltu’r Fenter

Gwenllïan - Cydlynydd Ymgysylltu’r Fenter

Angharad Harding sy’n arwain Hwb Menter Caerfyrddin yn y gymuned. Mae ganddi ragor na 15 mlynedd o brofiad yn y sector busnes. Mae hi’n rhugl yn y Gymraeg. Mae ei phrofiad yn amrywio o fod yn rheolwr adeiladau busnes, sy’n cynnig cymorth rheoli cyfrif a darparu cyngor busnes i fusnesau BbaCH ledled y rhanbarth.

Mae Angharad  yn mwynhau rheoli’r Hwb ac yn darparu cymorth personol i fusnesau cyn iddynt gychwyn ac wedi iddynt sefydlu yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

Cydlynydd Ymgysylltu’r Fenter - Gwenllïan

Gwenllïan - Cydlynydd Ymgysylltu’r Fenter

Gwenllïan - Cydlynydd Ymgysylltu’r Fenter

Gwenllïan - Cydlynydd Ymgysylltu’r Fenter

A hithau wedi adleoli’n ddiweddar o Gaerdydd, mae gan Gwenllïan radd mewn Gweinyddiaeth Busnes (BSc) o Brifysgol Caerdydd ac ar hyn o bryd, mae hi’n astudio Diploma Ôl-radd mewn Marchnata. Mae’n rhugl yn y Gymraeg, ac mae hi’n canolbwyntio ar ymgysylltu â chymunedau lleol a chodi ymwybyddiaeth o’r cymorth a’r gwasanaethau sydd ar gael yn yr Egin i fusnesau ac entrepreneuriaid sy’n cychwyn arni.

Cydlynydd yw Hwb  - Gareth

Gareth - Cydlynydd Ymgysylltu

Gwenllïan - Cydlynydd Ymgysylltu’r Fenter

Gareth - Cydlynydd Ymgysylltu

Mae Gareth yn cyd-lynu’r Hwb o ddydd i ddydd. Mae e’n rhugl yn y Gymraeg, ac mae ganddo brofiad o weithio yn y sector cyhoeddus a phreifat, yn bennaf ym maes AD yn Ne Cymru. Rôl allweddol Gareth yw sicrhau bod yr Hwb yn croesawu pawb, yn annog aelodau newydd i gofrestru, yn cyfeirio unigolion at y sianelau cymorth priodol ac yn creu amgylchedd cymunedol cyfeillgar i bawb sy’n defnyddio’r gofod newydd, trawiadol.  

O GWMPAS YR HWB

CYMDEITHASWCH Â NI

image24
image25
image26
image27

TANYSGRIFIWCH

Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf am ein gweithdai, ein digwyddiadau a’n cynadleddau.

PARTNERIAID

image28
image29
image30
image31
image32

ARIANNU’R RHAGLEN

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. 

image33