CYFARFOD A’R TÎM

Gethin - Rheolwr yr Hwb

image8

Gethin Edwards sy’n arwain Hwb cymuned Hwb Menter y Drenewydd. Mae gan Gethin rhagor na 30 mlynedd o brofiad yn y sector busnes, yn cynnwys 20 mlynedd ym maes gwasanaethau ariannol, ac yn cynghori unigolion a busnesau. Bydd Gethin yn rhoi cymorth busnes entrepreneuriaid dwys a chefnogaeth bersonol i fusnesau cyn iddynt gychwyn a’r rheini sydd wedi sefydlu, yng Ngheredigion a Phowys.

Holly - Cydlynydd Ymgysylltu

image9

Mae Holly yn berson deinamig a brwdfrydig ac mae hi’n cymhwyso sgiliau marchnata a strategaethau ymgysylltu yn fedrus i adeiladau perthnasau gwaith effeithiol gyda chleientiaid a chynyddu ymwybyddiaeth o’n Hwb cymorth busnes. Mae gan Hollie rieni  entrepreneuraidd ac mae ganddi gefndir o weithio i fusnesau bach. Manteisiodd ar y cyfle i ddefnyddio ei sgiliau i annog busnesau sydd ar gychwyn a rhai sy’n bodoli eisoes yng Nghanolbarth Cymru.

Sarah - Cydlynydd yr Hwb

image10

Caiff croeso cynnes Sarah, ei chryfderau trefniadol a’i hoffter o daenlen dda ddefnydd rhagorol yn yr Hwb. Mae hi wrth ei bodd yn gweld busnesau newydd gychwyn yn mynd o nerth i nerth, yn cydnabod y manteision daw rhaglen yr Hwb i Bowys a Cheredigion ac yn mwynhau cymuned fywiog y gofod cydweithio yn y Drenewydd.

O GWMPAS YR HWB

CYMDEITHASWCH Â NI

image11
image12
image13
image14

TANYSGRIFIWCH

Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf am ein gweithdai, ein digwyddiadau a’n cynadleddau.

PARTNERIAID

image15

image16

image17

image18

image19

ARIANNU’R RHAGLEN

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Gofodau arloesol yw Hybiau Menter Ffocws i ddeori a chyflymu busnesau newydd a rhai sy’n tyfu. Llywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Datblygu Rhanbarth Ewrop sy’n ariannu Hybiau Ffocws y Drenewydd a Chaerfyrddin

image20