CYFARFOD A’R TÎM

image25

Holly - Rheolwr Cymunedol Cynorthwyol

Holly - Rheolwr Cymunedol Cynorthwyol

Holly - Rheolwr Cymunedol Cynorthwyol

Mae Holly yn berson deinamig a brwdfrydig ac mae hi’n cymhwyso sgiliau marchnata a strategaethau ymgysylltu yn fedrus i adeiladau perthnasau gwaith effeithiol gyda chleientiaid a chynyddu ymwybyddiaeth o’n Hwb cymorth busnes. Mae gan Hollie rieni  entrepreneuraidd ac mae ganddi gefndir o weithio i fusnesau bach. Manteisiodd ar y cyfle i ddefnyddio ei sgiliau i annog busnesau sydd ar gychwyn a rhai sy’n bodoli eisoes yng Nghanolbarth Cymru.

image26

Sarah - Cydlynydd yr Hwb

Holly - Rheolwr Cymunedol Cynorthwyol

Holly - Rheolwr Cymunedol Cynorthwyol

Caiff croeso cynnes Sarah, ei chryfderau trefniadol a’i hoffter o daenlen dda ddefnydd rhagorol yn yr Hwb. Mae hi wrth ei bodd yn gweld busnesau newydd gychwyn yn mynd o nerth i nerth, yn cydnabod y manteision daw rhaglen yr Hwb i Bowys a Cheredigion ac yn mwynhau cymuned fywiog y gofod cydweithio yn y Drenewydd.

O GWMPAS YR HWB

CYMDEITHASWCH Â NI

image27
image28
image29
image30

TANYSGRIFIWCH

Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf am ein gweithdai, ein digwyddiadau a’n cynadleddau.

PARTNERIAID

image31
image32
image33
image34
image35

ARIANNU’R RHAGLEN

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. 

image36