CYSYLLTWCH Â NI

Anfonwch eich ymholiad heddiw

Dewch i ymweld â ni'n bersonol!

Hoffem eich cyfarfod, felly mae croeso i chi galw heibio ac ymweld â ni yn ystod oriau busnes arferol.

Hwb Menter Ffocws Drenewydd

17 Old Kerry Road, Newtown, Newtown, SY16 1BL

01686 806349

Oriau Agor

Open today

08:30 – 17:30

I ddysgu mwy am ein clwb nos, gweler ein rhestr o ddigwyddiadau

CYMDEITHASWCH Â NI

image7
image8
image9
image10

ARIANNU’R RHAGLEN

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. 

image11