DYDDIADAU I'CH DYDDIADUR

Cliciwch ar Mwy o Ddigwyddiadau ar waelod y digwyddiad diwethaf sy’n ymddangos, i weld mwy 

28 Ionawr

Datblygu Cynnyrch yn Broffesiynol

12:30 - 14:30

Event Details

28 Ionawr

Datblygu Cynnyrch yn Broffesiynol

Ydych chi erioed wedi meddwl beth mae'n ei gymryd i adeiladu a lansio eich cynnyrch yn broffesiynol? Mae Hwb Menter Ffocws Drenewydd a Tramshed Tech yn falch o'ch gwahodd i sesiwn datblygu cynnyrch gyda Baf Kurtulaj, Trefnydd ProductTank Caerdydd, y gymuned technoleg fwyaf yn y byd a phartner Sefydlu ProductLabs.


Ar gyfer pwy mae'r gweithdy hwn?

Mae'r gweithdy hwn ar gyfer pobl sydd â syniadau! Mae croeso i unigolion â busnes presennol, ac unigolion heb fusnes, yn y sesiwn. Bydd wedi ei anelu at entrepreneuriaid nad ydynt yn dechnegol gyda syniadau dichonadwy ond angen ychydig o arweiniad ar ble i ddechrau. 


MWY AC I ARCHEBU >

12:30 - 14:30

6 Chwef - 23 Ebr

Rhaglen Garlam Tramshed Tech

10:30 - 16:30

Event Details

6 Chwef - 23 Ebr

Rhaglen Garlam Tramshed Tech

Rydym yn falch o'ch gwahodd chi ar Rhaglen Garlam Tramshed Tech. Mae'n rhaglen ddeuddeg wythnos sy'n edrych ar bob agwedd ar adeiladu busnes llwyddiannus. 

 

Cynhelir y rhaglen bob dydd Iau o 6 Chwefror tan 23 Ebrill a bydd yn dod i ben gyda phanel cyflwyno syniadau i fuddsoddwyr go iawn.

I fod yn gymwys ar gyfer y rhaglen mae'n rhaid i chi fod yn gwmni sydd wedi sefydlu, neu'n gwmni sydd heb gychwyn eto ond sydd â syniad busnes cadarn yn barod i'w ddatblygu i'r cam nesaf. Mae'n rhaid i gwmnïau fod yn fusnes bach neu ganolig sydd â photensial i dyfu.

 

MWY AC I ARCHEBU >

10:30 - 16:30

13 Chwef

Y Syrjeri Busnes

10:00 - 12:00

St Bride's Spa Hotel, Saundersfoot

Event Details

13 Chwef

Y Syrjeri Busnes

Mae'r 'Syrjeri Busnes' yn gyfle gwych i chi ofyn am gymorth arbenigol o gwmnïau lleol yn yr ardal a all helpu eich busnes a'ch syniadau busnes lwyddo. 


Mae hyn yn gyfle gwych i chi cwrdd ag unigolion allweddol o fewn chwmnïau lleol sydd yn adnabyddus yn eu meysydd arbenigol, gofyn am gymorth, adeiladu cydberthnasau a rhwydweithio gydag eraill. 


MWY AC I ARCHEBU >

10:00 - 12:00

St Bride's Spa Hotel, Saundersfoot

6 Chwef

WK1: Cyflwyniad i'r Rhaglen Garlam a Chynllunio Busnes

10:30 - 16:30

Event Details

6 Chwef

WK1: Cyflwyniad i'r Rhaglen Garlam a Chynllunio Busnes

 Beth fydd cynnwys y cwrs?

Yr wythnos hon cewch eich cyflwyno i'r Rhaglen Garlam, deall y nodau ac amcanion, a chychwyn cynllunio busnes.

Cynllunio Busnes:

 • Eich marchnad a chwsmeriaid
 • Gwirio'r gystadleuaeth
 • Diffinio eich model busnes
 • Profi'r farchnad
 • Darogan ariannol
 • Datblygu'ch cynnyrch sylfaenol hyfyw/prototeip

Archwilio'r Cwmni:

 • Camau twf cwmnïau
 • Cydymffurfiaeth Ariannol, Datblygu Cynnyrch neu Wasanaeth

Mae'r gweithdy hwn yn rhan o Rhaglen Garlam Tramshed Tech 12 wythnos. Gallwch gofrestru ar gyfer y rhaglen gyfan neu weithdai unigol.


MWY AC I ARCHEBU >

10:30 - 16:30

13 CHWEF

Wk2: Cynhyrchu Syniad a Datblygu Cynnyrch

10:30 - 16:30

Event Details

13 CHWEF

Wk2: Cynhyrchu Syniad a Datblygu Cynnyrch

Beth fydd cynnwys y cwrs?

Cynhyrchu Syniad

 • Beth yw'r broblem ydych chi'n bwriadu mynd i'r afael â hi?
 • Sut mae eich busnes yn datrys y broblem?
 • Y prawf Mam
 • Datblygiad cynnyrch darbodus a methodoleg hyblyg

Datblygu Cynnyrch

 • Mynegi'r her busnes
 • Datblygu syniad
 • Adeiladu tîm a chydweithio
 • Profi cwsmeriaid
 • Cyflwyno Syniadau i Fuddsoddwyr

Siaradwr

Baf Kurtalaj


Mae'r gweithdy hwn yn rhan o Rhaglen Garlam Tramshed Tech 12 wythnos. Gallwch gofrestru ar gyfer y rhaglen gyfan neu weithdai unigol.


MWY AC I ARCHEBU > 

10:30 - 16:30

More Events

O GWMPAS YR HWB

CYMDEITHASWCH Â NI

image10
image11
image12
image13

TANYSGRIFIWCH

Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf am ein gweithdai, ein digwyddiadau a’n cynadleddau.

PARTNERIAID

image14
image15
image16
image17
image18

ARIANNU’R RHAGLEN

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. 

image19