DYDDIADAU I'CH DYDDIADUR

Cliciwch ar Mwy o Ddigwyddiadau ar waelod y digwyddiad diwethaf sy’n ymddangos, i weld mwy 

6 Chwef - 23 Ebr

Rhaglen Garlam Tramshed Tech

10:30 - 16:30

SESIYNAU AR-LEIN

Event Details

6 Chwef - 23 Ebr

Rhaglen Garlam Tramshed Tech

Rydym yn falch o'ch gwahodd chi ar Rhaglen Garlam Tramshed Tech. Mae'n rhaglen ddeuddeg wythnos sy'n edrych ar bob agwedd ar adeiladu busnes...

Event Details

10:30 - 16:30

SESIYNAU AR-LEIN

9 Ebr

Wk10: Modelau Busnes Digidol

10:30 - 16:30

SESIWN AR-LEIN

Event Details

9 Ebr

Wk10: Modelau Busnes Digidol

Byddwn yn canolbwyntio ar Fodelau Busnes Digidol yn y gweithdy hwn. Dan arweiniad Ian, Alex a Jorge o Big Learning Company, fe ymdrinnir â'r...

Event Details

10:30 - 16:30

SESIWN AR-LEIN

9 Ebr

Gwneud yn fawr o’r Cyfryngau Cymdeithasol

18:00 - 19:30

SESIWN AR-LEIN

Event Details

9 Ebr

Gwneud yn fawr o’r Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn galluogi busnesau i gyfathrebu'n uniongyrchol â'u cymunedau am y tro cyntaf. Ledled y DU, mae busnesau bycha...

Event Details

18:00 - 19:30

SESIWN AR-LEIN

16 Ebr

Wk11: Cyflwyno Syniadau i Banel Buddsoddwyr

10:30 - 16:30

SESIWN AR-LEIN

Event Details

16 Ebr

Wk11: Cyflwyno Syniadau i Banel Buddsoddwyr

Daw'r rhaglen cyflymu twf i ben gyda gweithgaredd Cyflwyno Syniadau i Banel Buddsoddwyr. Yma byddwch yn cyfuno'r holl sgiliau busnes rydych ...

Event Details

10:30 - 16:30

SESIWN AR-LEIN

16 Ebr

Seicoleg Marchnata

10:00 - 11:30

SESIWN AR-LEIN

Event Details

16 Ebr

Seicoleg Marchnata

Dod â'r Cwsmer atoch Chi: Dim ond pedwar cemegyn sy'n rheoli'r ymennydd dynol. Mae'r cemegion ymennydd hyn yn dylanwadu ar bopeth rydym yn e...

Event Details

10:00 - 11:30

SESIWN AR-LEIN

More Events

O GWMPAS YR HWB

CYMDEITHASWCH Â NI

image14
image15
image16
image17

TANYSGRIFIWCH

Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf am ein gweithdai, ein digwyddiadau a’n cynadleddau.

PARTNERIAID

image18
image19
image20
image21
image22

ARIANNU’R RHAGLEN

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. 

image23