DYDDIADAU I'CH DYDDIADUR

Cliciwch ar Mwy o Ddigwyddiadau ar waelod y digwyddiad diwethaf sy’n ymddangos, i weld mwy 

11 TACH

SEO Yn Syml

19:00 - 21:00

Event Details

11 TACH

SEO Yn Syml

Bydd y sesiwn yn mynd i'r afael â 3 elfen hanfodol SEO, gan gynnwys; Geiriau Allweddol, Cynnwys ac Ôl-ddolenni. Bydd Aled yn egluro SEO a sut mae modd dyblu traffig unrhyw wefan a'r dulliau gorau o gadw golwg ar eich SEO gyda chonsol chwilio Google.


Mae'r gweithdy hwn ar gyfer entrepreneuriaid a masnachwyr sydd wedi clywed am SEO, ond erioed wedi cael cyfle i'w ddeall yn iawn.

Efallai bod gennych ddealltwriaeth sylfaenol o SEO, ond eisiau cymorth wrth ei ddefnyddio. 


ARCHEBWCH >

19:00 - 21:00

18 Tach

Casglu syniadau i gychwyn eich busnes

12:00 - 12:55

Event Details

18 Tach

Casglu syniadau i gychwyn eich busnes

Ymunwch â ni yn yr hwb ar ddydd Llun 18 Tachwedd wrth i Paul Stepczak siarad am ei 10 prif awgrymiad i'ch helpu i ddod o hyd i'ch syniadau busnes eich hun. Eisteddwch, cymerwch lymaid o goffi a dysgwch am dechnegau gwahanol sydd wedi cael eu defnyddio yn y diwydiant i gynhyrchu syniadau llwyddiannus ar gyfer cynhyrchion a chyfleoedd busnes newydd.   


MWY AC I ARCHEBU >

12:00 - 12:55

18 tach

Marchnata am Ddechreuwyr

15:00 - 15:55

Event Details

18 tach

Marchnata am Ddechreuwyr

gyfer cyflwyniad anffurfiol i'r byd hysbysebu a marchnata, 


Wedi'i ddylunio i symleiddio'r elfennau technegol er mwyn canolbwyntio ar y pethau y mae gwir angen i fusnesau newydd a busnesau sy'n tyfu eu gwybod er mwyn hysbysebu i'r bobl iawn, yn y lle iawn am y pris iawn. Gwnewch goffi, eisteddwch a darganfyddwch pa gwestiynau y mae angen i chi eu gofyn i chi'ch hun cyn i chi wario unrhyw arian ar hysbysebu eich busnes neu gynnyrch, gan arbed llawer o arian ac amser yn y broses. 


ei gyflwyno gan Paul Stepczak o Ganolfan Cydweithredol Cymru.


MWY AC I ARCHEBU >

15:00 - 15:55

18 Tach

Cyflwyno Eich Syniad

16:15 - 18:00

Event Details

18 Tach

Cyflwyno Eich Syniad

Mae gennych oddeutu 7 eiliad i greu argraff ar eich cwsmer. Os nad ydych wedi creu argraff erbyn hynny - mae hi wedi canu arnoch! Ymunwch â ni ar ddydd Llun 18 Tachwedd ar gyfer yr Wythnos Fenter. Cewch ddarn o bitsa blasus wrth i George Savva ddweud wrthym sut yn union i 'Gyflwyno Eich Syniad!' a chreu argraff gyntaf arbennig ar eich cwsmeriaid!  


MWY AC I ARCHEBU >


16:15 - 18:00

19 Tach

Defnyddio’r Cyfryngau Cymdeithaso

11:00 - 11:55

Event Details

19 Tach

Defnyddio’r Cyfryngau Cymdeithaso

Bydd y sesiwn hon yn darparu cyflwyniad hynod gryno i'r bobl sy'n newydd i'r cyfryngau cymdeithasol, yn egluro sut y gallwch drwy ddefnyddio ychydig o apiau, wneud gwahaniaeth enfawr i'ch busnes.  Bydd y sesiwn hon yn egluro sut gallwch ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i dyfu a hysbysebu eich busnes ar y gyllideb leiaf. Yn ogystal, bydd yn cynnwys arddangosiad syml ar sut gallwch chi greu deunyddiau marchnata a hysbysebu i gannoedd o bobl am lai na chost coffi a theisen! 


MWY AC I ARCHEBU > 

11:00 - 11:55

More Events

O GWMPAS YR HWB

CYMDEITHASWCH Â NI

image18
image19
image20
image21

TANYSGRIFIWCH

Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf am ein gweithdai, ein digwyddiadau a’n cynadleddau.

PARTNERIAID

image22

image23

image24

image25

image26

ARIANNU’R RHAGLEN

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Gofodau arloesol yw Hybiau Menter Ffocws i ddeori a chyflymu busnesau newydd a rhai sy’n tyfu. Llywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Datblygu Rhanbarth Ewrop sy’n ariannu Hybiau Ffocws y Drenewydd a Chaerfyrddin

image27