DYDDIADAU I'CH DYDDIADUR

Cliciwch ar Mwy o Ddigwyddiadau ar waelod y digwyddiad diwethaf sy’n ymddangos, i weld mwy 

15 Tach

Dulliau Gwahanol i Fuddsoddi o Fewn eich Busnes

10:00 - 12:30

Event Details

15 Tach

Dulliau Gwahanol i Fuddsoddi o Fewn eich Busnes

Mi fydd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniad oddi wrth Steve Conibear o British Banking. Mi fydd cyfle i ddysgu am wasanaethau oddi wrth Fanc Datblygu Cymru, Natwest, Barclays, Cyllid Tyrfa, Asset Management Solutions, Benthyciadau, Antur Teifi ac eraill o fewn y maes. 


MWY AC I ARCHEBU > 

10:00 - 12:30

20 Tach

Sut i Greu Brand Bythgofiadwy

17:15 - 19:15

Event Details

20 Tach

Sut i Greu Brand Bythgofiadwy

Bydd Daniel Patterson, perchennog asiantaeth brandio Highly, yn ymuno â ni yn Hwb Menter Caerfyrddin am noson o frandio, dylunio a marchnata.

Mi fydd y sesiwn hon yn trafod sut y gall eich brand ennyn diddordeb a chefnogaeth eich cwsmeriaid i ddod 'nôl, tro ar ôl tro. 


MWY AC I ARCHEBU >

17:15 - 19:15

27 Tach

Cynhadledd Hau'r Hadau ar gyfer Llwyddo

17:00 - 20:30

Event Details

27 Tach

Cynhadledd Hau'r Hadau ar gyfer Llwyddo

Ymunwch â ni yn Hwb Menter Caerfyrddin wrth i ni groesawu Alana Spencer, enillydd The Apprentice BBC 2016 yn ein Cynhadledd Hau'r Hadau ar gyfer Llwyddo. 


Rydym ar bigau'r drain i glywed am daith fusnes ysbrydoledig Alana yn ogystal â'r siaradwyr gwadd eraill. Mae Alana wedi cyflawni llwyddiant arbennig yn y sector bwyd a diod yng Nghymru, ac ar hyn o bryd mae'n rhedeg ei busnes llewrychus Ridiculously Rich by Alana.


Ar y noson, byddwch yn cael cyfle i ofyn cwestiynau i Alana a'r gwesteion.  


MWY AC I ARCHEBU >

17:00 - 20:30

4 Rhag

SEO Yn Syml

18.00 - 20.00

Event Details

4 Rhag

SEO Yn Syml

Bydd y sesiwn yn mynd i'r afael â 3 elfen hanfodol SEO, gan gynnwys; Geiriau Allweddol, Cynnwys ac Ôl-ddolenni. Bydd Aled yn egluro SEO a sut mae modd dyblu traffig unrhyw wefan a'r dulliau gorau o gadw golwg ar eich SEO gyda chonsol chwilio Google.

  

Mae'r gweithdy hwn ar gyfer entrepreneuriaid a masnachwyr sydd wedi clywed am SEO, ond erioed wedi cael cyfle i'w ddeall yn iawn.

Efallai bod gennych ddealltwriaeth sylfaenol o SEO, ond eisiau cymorth wrth ei ddefnyddio. 


MWY AC I ARCHEBU >

18.00 - 20.00

O GWMPAS YR HWB

CYMDEITHASWCH Â NI

image10
image11
image12
image13

TANYSGRIFIWCH

Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf am ein gweithdai, ein digwyddiadau a’n cynadleddau

PARTNERIAID

image14

image15

image16

image17

ARIANNU’R RHAGLEN

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Gofodau arloesol yw Hybiau Menter Ffocws i ddeori a chyflymu busnesau newydd a rhai sy’n tyfu. Llywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Datblygu Rhanbarth Ewrop sy’n ariannu Hybiau Ffocws y Drenewydd a Chaerfyrddin

image18