DYDDIADAU I'CH DYDDIADUR

Cliciwch ar Mwy o Ddigwyddiadau ar waelod y digwyddiad diwethaf sy’n ymddangos, i weld mwy 

9 Ebr

Gwneud yn fawr o’r Cyfryngau Cymdeithasol

18:00 - 19:30

SESIWN AR-LEIN

Event Details

9 Ebr

Gwneud yn fawr o’r Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn galluogi busnesau i gyfathrebu'n uniongyrchol â'u cymunedau am y tro cyntaf. Ledled y DU, mae busnesau bycha...

Event Details

18:00 - 19:30

SESIWN AR-LEIN

16 EBR

Seicoleg Marchnata

10:00 - 11:30

SESIWN AR-LEIN

Event Details

16 EBR

Seicoleg Marchnata

Dod â'r Cwsmer atoch Chi: Dim ond pedwar cemegyn sy'n rheoli'r ymennydd dynol. Mae'r cemegion ymennydd hyn yn dylanwadu ar bopeth rydym yn e...

Event Details

10:00 - 11:30

SESIWN AR-LEIN

17 Ebr

SEO yn Syml

15:00 - 16:30

SESIWN AR-LEIN

Event Details

17 Ebr

SEO yn Syml

Mae Google wedi ei osod yn nwylo perchnogion busnesau. Mae'r gweithdy hwn ar gyfer entrepreneuriaid a masnachwyr sydd wedi clywed am SEO, on...

Event Details

15:00 - 16:30

SESIWN AR-LEIN

21 Ebr

Archwilio fy Arweinyddiaeth

09:30 - 16:30

SESIWN AR-LEIN

Event Details

21 Ebr

Archwilio fy Arweinyddiaeth

Cyflwyniad i Arweinyddiaeth

Beth sy’n gwneud ‘arweinydd da’?

Treuliwch ddiwrnod yn datblygu eich dealltwriaeth o beth yw arweinyddiaeth ac arc...

Event Details

09:30 - 16:30

SESIWN AR-LEIN

23 Ebr

Hysbysebion Google yn Syml

18:00 - 19:30

SESIWN AR-LEIN

Event Details

23 Ebr

Hysbysebion Google yn Syml

 

Mae Google Ads yn rhoi mynediad i chi at y math o lwyfan sy'n rhagori ar hysbysebu ffisegol, hysbysfyrddau a rhai dulliau o hysbysebu ar y ...

Event Details

18:00 - 19:30

SESIWN AR-LEIN

More Events

O GWMPAS YR HWB

CYMDEITHASWCH Â NI

image18
image19
image20
image21

TANYSGRIFIWCH

Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf am ein gweithdai, ein digwyddiadau a’n cynadleddau

PARTNERIAID

image22
image23
image24
image25
image26

ARIANNU’R RHAGLEN

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. 

image27