DYDDIADAU I'CH DYDDIADUR

Cliciwch ar Mwy o Ddigwyddiadau ar waelod y digwyddiad diwethaf sy’n ymddangos, i weld mwy 

22 Ionawr

Codi Arian trwy Crowdfunder

17:15 - 19:15

Event Details

22 Ionawr

Codi Arian trwy Crowdfunder

A oes gennych chi syniad busnes gwych, ond ddim yn siŵr ble i ddechrau? A oes angen ychydig o arian arnoch i helpu i gael eich busnes ar ei draed? Gallai cyllido torfol helpu.

Bydd Hwb Menter Caerfyrddin yn croesawu siaradwyr gwadd o Crowdfunder i'r Hwb. Ar y cyd â rhaglen Back Her Business NatWest, mae Crowdfunder yn cynnal gweithdy rhad ac am ddim i egluro sut mae cyllido torfol yn gweithio. Bydd cynrychiolwyr o Crowdfunder a Back Her Business yn trafod sut y gall cyllido torfol fod yn ffordd effeithiol o gael eich busnes newydd ar ei draed.


MWY AC I ARCHEBU >

17:15 - 19:15

28 IONAWR

GDPR - Sut mae'n effeithio ar fy musnes?

17:15 - 19:15

Event Details

28 IONAWR

GDPR - Sut mae'n effeithio ar fy musnes?

Ydych chi'n gwybod y diweddaraf am y GDPR (Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data)?

Ydych chi'n gwybod sut i ddiogelu data eich cwsmeriaid?

Ydych chi'n gwybod sut all camreoli data effeithio ar eich busnes?

Fel rhan o'n cyfarwyddyd ar hanfodion busnes, ymunwch ag Infinite Law yn Hwb Menter Caerfyrddin am sesiwn ryngweithiol ar GDPR.

Bydd Pauline Mainwaring yn cynnig diweddariad ymarferol i chi ar GDPR. Bydd Pauline yn darparu arweiniad ac yn rhannu ei dealltwriaeth i gefnogi busnesau newydd a busnesau twf i ddeall GDPR yn gywir.

Bron i ddwy flynedd ers diweddaru'r Ddeddf Diogelu Data, mae'n bwysig fod perchnogion busnes yn parhau i fod yn ymwybodol o'r diweddaraf ac yn cydymffurfio â rheoliadau.


MWY AC I ARCHEBU > 

17:15 - 19:15

29 IONAWR - 15 Ebrill

Raglen Garlam Tramshed Tech

10:30 - 16:30

Event Details

29 IONAWR - 15 Ebrill

Raglen Garlam Tramshed Tech

Rydym yn falch o'ch gwahodd chi ar Raglen Garlam Tramshed Tech. Mae'n rhaglen ddeuddeg wythnos sy'n edrych ar bob agwedd ar adeiladu busnes llwyddiannus.

 

 Cynhelir y cwrs bob dydd Mercher o 29 Ionawr tan 15 Ebrill a bydd yn dod i ben gyda phanel cyflwyno syniadau i fuddsoddwyr go iawn.  

I fod yn gymwys ar gyfer y rhaglen mae'n rhaid i chi fod yn gwmni sydd wedi sefydlu, neu'n gwmni sydd heb gychwyn eto ond sydd â syniad busnes cadarn yn barod i'w ddatblygu i'r cam nesaf. Mae'n rhaid i gwmnïau fod yn fusnes bach neu ganolig sydd â photensial i dyfu.  

 
MWY AC I ARCHEBU >

10:30 - 16:30

29 Ion

WK1: Cyflwyniad i'r Rhaglen Garlam a Chynllunio Busnes

10:30 - 16:40

Event Details

29 Ion

WK1: Cyflwyniad i'r Rhaglen Garlam a Chynllunio Busnes

Beth fydd cynnwys y cwrs?

Yr wythnos hon cewch eich cyflwyno i'r Rhaglen Garlam, deall y nodau ac amcanion, a chychwyn cynllunio busnes.Cynllunio Busnes:

 • Eich marchnad a chwsmeriaid
 • Gwirio'r gystadleuaeth
 • Diffinio eich model busnes
 • Profi'r farchnad
 • Darogan ariannol
 • Datblygu'ch cynnyrch sylfaenol hyfyw/prototeip

Archwilio'r Cwmni:

 • Camau twf cwmnïau
 • Cydymffurfiaeth Ariannol, Datblygu Cynnyrch neu Wasanaeth

Mae'r gweithdy hwn yn rhan o Rhaglen Garlam Tramshed Tech 12 wythnos. Gallwch gofrestru ar gyfer y rhaglen gyfan neu weithdai unigol. 


MWY AC I ARCHEBU > 

10:30 - 16:40

5 chwef

Wk2: Cynhyrchu Syniad a Datblygu Cynnyrch

10:30 - 16:30

Event Details

5 chwef

Wk2: Cynhyrchu Syniad a Datblygu Cynnyrch

Beth fydd cynnwys y cwrs?

Cynhyrchu Syniad

 • Beth yw'r broblem ydych chi'n bwriadu mynd i'r afael â hi?
 • Sut mae eich busnes yn datrys y broblem?
 • Y prawf Mam
 • Datblygiad cynnyrch darbodus a methodoleg hyblyg

Datblygu Cynnyrch

 • Mynegi'r her busnes
 • Datblygu syniad
 • Adeiladu tîm a chydweithio
 • Profi cwsmeriaid
 • Cyflwyno Syniadau i Fuddsoddwyr


Siaradwr

Baf Kurtalaj


Mae'r gweithdy hwn yn rhan o Rhaglen Garlam Tramshed Tech 12 wythnos. Gallwch gofrestru ar gyfer y rhaglen gyfan neu  weithdai unigol.


MWY AC I ARCHEBU >  

10:30 - 16:30

More Events

O GWMPAS YR HWB

CYMDEITHASWCH Â NI

image8
image9
image10
image11

TANYSGRIFIWCH

Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf am ein gweithdai, ein digwyddiadau a’n cynadleddau

PARTNERIAID

image12
image13
image14
image15

ARIANNU’R RHAGLEN

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. 

image16