DYDDIADAU DIWEDDARAF YR HWB

Dysgwch fwy am ddyddiadau diweddaraf yr hwb gan eich hwb menter leol, ynghyd â newyddion gan ein partneriaid a rheolwyr Hybiau.

ARIANNU’R RHAGLEN

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Gofodau arloesol yw Hybiau Menter Ffocws i ddeori a chyflymu busnesau newydd a rhai sy’n tyfu. Llywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Datblygu Rhanbarth Ewrop sy’n ariannu Hybiau Ffocws y Drenewydd a Chaerfyrddin

image5