DYDDIADAU DIWEDDARAF YR HWB

Dysgwch fwy am ddyddiadau diweddaraf yr hwb gan eich hwb menter leol, ynghyd â newyddion gan ein partneriaid a rheolwyr Hybiau.

ARIANNU’R RHAGLEN

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. 

image23