FFORDD NEWYDD O WEITHIO

Gofod gwaith pan fo’i angen arnoch

Darperir rhaglen yr Hwb Menter yn y  Gweithdy, ein gofod cyd-weithio yn adeilad trawiadol Yr Egin. Mae’r adeilad llawn cymeriad hanesyddol hwn ar gael i’r gymuned leol. Ei nod yw’ch darparu’r lle delfrydol er mwyn i chi allu gweithio mewn modd mwy cydweithredol, a symud eich busnes i’r cam nesaf. 


Mae ein gofod o gydweithio yn rhoi cyfle i chi logi ‘desg boeth’ fesul awr/diwrnod mewn cymuned gyfeillgar a chreadigol.


Yn ogystal â’r dull newydd hwn o weithio, gallwch elwa o’n gwasanaeth cymorth busnes mewnol, sy’n cynnwys cyngor busnes a mentora, cyllido, gweithdai ar feysydd busnes amrywiol a digwyddiadau busnes/cymunedol.

Newidiwch Eich Mangweithio Heddiw!

Mae cydweithio hwb menter yn lleoliad argyfer arbenigwyr, gweithwyr Llawrydd a mentrau Newydd sydd yn gweithio yn Caerfyrddin.


Opsiynau desg yn cychwyn o £20 - Cysylltwch heddiw i ddysgu mwy a mynnwch ddyfynbris ar gyfer ‘desg boeth’ heddiw

O GWMPAS YR HWB

CYMDEITHASWCH Â NI

image23
image24
image25
image26

ARIANNU’R RHAGLEN

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. 

image27