Hwb Caerfyrddin 01267 611298 | Hwb y Drenewydd 01686 806349

Hybiau Menter Ffocws

Mae ein Hybiau Menter Ffocws yn rhoi’r cyfle i gyd-weithio â ni i greu cymuned o bobl fusnes sy’n rhannu’r un meddylfryd busnes ledled canolbarth a de Cymru.


Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo entrepreneuriaeth, i gynnig cymorth busnes a chreu profiad llewyrchus, sy’n canolbwyntio ar y gymuned i egin fusnesau ac entrepreneuriaid ar gam cyntaf y gwaith o sefydlu busnes.


Mae ein rhaglen amrywiol o weithdai a digwyddiadau AM DDIM yn cefnogi anghenion eich busnes a byddant yn eich helpu i lansio neu dyfu eich menter newydd.


Carem eich helpu chi a’ch busnes newydd.

UN GWASANAETH – DAU HWB

Hwb Caerfyrddin

Hwb y Drenewydd

Hwb y Drenewydd

image42

Mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn eich gwahodd i adeilad trawiadol ganolfan newydd S4C, yr Egin, yng nghanol Caerfyrddin.  Ynghyd ag arbenigedd a gwybodaeth ein partneriaid, rydym yn eich croesawu i ddod a gweithio gyda ni. Darllenwch fwy.

Hwb y Drenewydd

Hwb y Drenewydd

Hwb y Drenewydd

image43

Lleolir Hwb Menter Ffocws y Drenewydd yn adeilad hanesyddol Pryce Jones yng nghanol y Drenewydd, lleoliad perffaith i gysylltu a gweithio gyda sefydliadau lleol. Dewch am sgwrs i ddysgu sut gallwn eich helpu i roi hwb cychwynnol i’ch busnes.

Gwasanaethau

image44

Cymorth Cychwyn Busnes

Gweithdai a Digwyddiadau AM DDIM

Gweithdai a Digwyddiadau AM DDIM

Mae ein Hybiau yn helpu pob cleient ar bob cam o’u llwybr cychwyn busnes, yn cynnwys eich helpu gyda: Cynhyrchu a datblygu syniad busnes, heriau cychwynnol a thyfu eich cwmni.

image45

Gweithdai a Digwyddiadau AM DDIM

Gweithdai a Digwyddiadau AM DDIM

Gweithdai a Digwyddiadau AM DDIM

Bydd ein gweithdai a’n digwyddiadau AM DDIM yn rhoi’r offer angenrheidiol i chi symud eich syniad busnes i’r cam nesaf ac yn eich helpu i dyfu eich busnes newydd sy’n bodoli eisoes.

image46

Gofod Gweithio ar y Cyd

Gweithdai a Digwyddiadau AM DDIM

Gofod Gweithio ar y Cyd

Mae gweithio ar y cyd yn yr Hybiau yn cynnig gofod cydweithio â phobl o’r un meddylfryd â chi, er mwyn i chi allu rhannu syniadau a sgiliau fydd yn eich galluogi i weithio mewn dull newydd, hyblyg. 

Amdanom ni

Busnes mewn Ffocws website

Busnes mewn Ffocws

Busnes menter gymdeithasol sydd wedi darparu cyngor a chymorth busnes arbenigol am ragor na 30 mlynedd yng Nghymru. Dysgwch fwy am lwyddiant eich busnes a pha wasanaethau menter eraill maen nhw’n ei gynnig sut gallant eich helpu. Ewch i wefan y busnes. 

image47

Partneriaid

Mae ein Hybiau Menter yn elwa o arbenigedd a gwybodaeth ein partneriaid. Dewiswch hwb penodol i wybod pa bartneriaid rydym yn cyd-weithio â nhw yn eich ardal.

Dyddiadau’r Hybiau

Dyddiadau’r Hybiau

Dyddiadau Hybiau yw ein blog lle byddwn yn rhannu’r newyddion diweddaraf gan ein timau, ein digwyddiadau a datblygiadau diweddar. 

Darllenwch am yr hyn rydyn ni wedi’i gyflawni a beth sydd ar y gweill gennym. 

TANYSGRIFIWCH

Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf am ein gweithdai, ein digwyddiadau a’n cynadleddau.

Cysylltwch â ni

Mynnwch y cymorth dechrau busnes a thyfu busnes angenrheidiol

Os hoffech sgwrs, galwch ni ar: 

Hwb Caerfyrddin 01267 611298

Hwb y Drenewydd 01686 806349

PARTNERIAID CYFLENWI

ARIANNU’R RHAGLEN

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

image48