EICH TAITH FUSNES

Yma i’ch helpu i gychwyn eich busnes

Mae ein rhaglen Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn annog entrepreneuriaid cyfnod cynnar i ddechrau eu busnes a chefnogi busnesau sy’n bodoli eisoes dyfu. Gan ddefnyddio gwybodaeth helaeth ac arbenigedd ein holl bartneriaid cyflenwi, rydym wrth ein bodd yn eich cefnogi drwy gydol eich taith fusnes, gan roi’r hyder i chi symud eich menter i’r cam nesaf.


Dewch i ymuno â ni i ddysgu mwy am ein rhaglen o weithdai a digwyddiadau AM DDIM, yn cynnwys y rheini y tu allan i oriau gwaith, i’ch cefnogi chi a’ch menter, i greu busnesau newydd a gwell swyddi, yn agosach i gartref.

image91

yr hwb

Ynglŷn â Hwb Caerfyrddin

Fe welwch fod yr Hwb yn le cyffrous ac ysbrydoledig i dyfu eich syniadau busnes. Wedi’i leoli yn adeilad trawiadol yr Egin yng Nghaerfyrddin,  mae gennym dîm profiadol iawn i roi'r cymorth a’r arweiniad angenrheidiol i’ch rhoi chi ar ben y ffordd. Ynghyd â’n tîm, rydym wrth ein boddau yn darparu’r rhaglen hon gydag arweinwyr yn y diwydiant, yn cynnwys Tramshed Tech a Chanolfan Cydweithredol Cymru, yn ogystal â rhwydweithiau cymorth busnes Cyngor Sir Benfro, Cyngor Sir Gaerfyrddin a Phrifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant. 


Dewch i’n gweld heddiw i fanteisio ar ein hamrywiaeth eang o weithdai a digwyddiadau AM DDIM, i’ch helpu i wireddu eich syniad busnes, yn ogystal â mwynhau’r cyfle i weithio mewn gofod llewyrchus, modern, newydd ar y cyd, yng nghanol Caerfyrddin.

Dyddiadau’r Hwb

Dysgwch beth yw’r dyddiadau hwb diweddaraf gan eich hwb menter leol, ynghyd â newyddion ein partneriaid a rheolwyr yr Hwb. 

O GWMPAS YR HWB

CYMDEITHASWCH Â NI

image92
image93
image94
image95

TANYSGRIFIWCH

Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf am ein gweithdai, ein digwyddiadau a’n cynadleddau.

PARTNERIAID

image96

image97

image98

image99

ARIANNU’R RHAGLEN

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Gofodau arloesol yw Hybiau Menter Ffocws i ddeori a chyflymu busnesau newydd a rhai sy’n tyfu. Llywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Datblygu Rhanbarth Ewrop sy’n ariannu Hybiau Ffocws y Drenewydd a Chaerfyrddin

image100