EICH TAITH FUSNES

Yma i’ch helpu i gychwyn eich busnes

Mae ein rhaglen Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn annog entrepreneuriaid cyfnod cynnar i ddechrau eu busnes a chefnogi busnesau sy’n bodoli eisoes dyfu. Gan ddefnyddio gwybodaeth helaeth ac arbenigedd ein holl bartneriaid cyflenwi, rydym wrth ein bodd yn eich cefnogi drwy gydol eich taith fusnes, gan roi’r hyder i chi symud eich menter i’r cam nesaf.


Dewch i ymuno â ni i ddysgu mwy am ein rhaglen o weithdai a digwyddiadau AM DDIM, yn cynnwys y rheini y tu allan i oriau gwaith, i’ch cefnogi chi a’ch menter, i greu busnesau newydd a gwell swyddi, yn agosach i gartref.

image24

yr hwb

Ynglŷn â Hwb Caerfyrddin

Fe welwch fod yr Hwb yn le cyffrous ac ysbrydoledig i dyfu eich syniadau busnes. Wedi’i leoli yn adeilad trawiadol yr Egin yng Nghaerfyrddin,  mae gennym dîm profiadol iawn i roi'r cymorth a’r arweiniad angenrheidiol i’ch rhoi chi ar ben y ffordd. Ynghyd â’n tîm, rydym wrth ein boddau yn darparu’r rhaglen hon gydag arweinwyr yn y diwydiant, yn cynnwys Tramshed Tech a Chanolfan Cydweithredol Cymru, yn ogystal â rhwydweithiau cymorth busnes Cyngor Sir Benfro, Cyngor Sir Gaerfyrddin a Phrifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant. 


Dewch i’n gweld heddiw i fanteisio ar ein hamrywiaeth eang o weithdai a digwyddiadau AM DDIM, i’ch helpu i wireddu eich syniad busnes, yn ogystal â mwynhau’r cyfle i weithio mewn gofod llewyrchus, modern, newydd ar y cyd, yng nghanol Caerfyrddin.

Dyddiadau’r Hwb

Dysgwch beth yw’r dyddiadau hwb diweddaraf gan eich hwb menter leol, ynghyd â newyddion ein partneriaid a rheolwyr yr Hwb. 

O GWMPAS YR HWB

CYMDEITHASWCH Â NI

image25
image26
image27
image28

TANYSGRIFIWCH

Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf am ein gweithdai, ein digwyddiadau a’n cynadleddau.

PARTNERIAID

image29
image30
image31
image32
image33

ARIANNU’R RHAGLEN

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. 

image34