EICH TAITH ENTREPRENEURAIDD

Yma i’ch helpu i gychwyn eich busnes

Mae Hwb Ffocws y Drenewydd yn cynnig y cyfle i chi roi hwb i’ch taith entrepreneuraidd, drwy eich helpu i sefydlu, datblygu a thyfu eich syniadau busnes - perffaith i fusnesau sy’n cychwyn a pherchenogion busnes sydd ar eu cam cyntaf. Gan fanteisio ar wybodaeth helaeth ein holl bartneriaid cyflenwi, rydym wrth ein bodd yn cynnig cymorth busnes ar bob lefel, a’ch arwain ar hyd eich taith fusnes. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi fynd â’ch  menter i’r cam nesaf. 


Dewch i ymuno â ni i ddysgu mwy am ein rhaglen o weithdai a digwyddiadau AM DDIM, yn cynnwys y rheini y tu allan i oriau gwaith, i’ch cefnogi chi a’ch menter, i greu busnesau newydd a gwell swyddi, yn agosach i’ch cartref.

image24

YR HWB

Ynglŷn â Hwb y Drenewydd

Wedi ei leoli yn adeilad hanesyddol Pryce Jones yng nghanol tref y Drenewydd, mae’r Hwb yn galluogi pobl leol i elwa o’i gymorth busnes cadarn. Bydd y gofod deori yn caniatáu i chi ddatblygu eich sgiliau mewn amgylchedd gwaith cydweithredol, llewyrchus. Er mwyn sicrhau y cewch chi’r holl gymorth a’r gefnogaeth angenrheidiol, rydym yn falch iawn o gyflenwi’r rhaglen hon ynghyd â Tramshed Tech, Cronfa Fancio Cymuned Robert Owen, Prifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant, Prifysgol Aberystwyth a Choleg Ceredigion. Bydd y cysylltiadau hyn yn galluogi cyfranogwyr cyn belled i ffwrdd â Llanbedr Pont Steffan ac Aberystwyth i elwa o gefnogaeth fusnes cynhwysfawr.  


Gyda’n gilydd, rydym yn cynnig gofod bywiog, ar y cyd, fydd yn darparu gwasanaethau busnes i adfywio canol tref drwy ddenu mwy o fusnesau, adeiladu cadwyni cyflenwi lleol a darparu amrywiaeth o wasanaethau busnes sy’n effeithio ar entrepreneuriaid a BbaCH lleol.

Dyddiadau’r Hwb

Dysgwch beth yw’r dyddiadau hwb diweddaraf gan eich hwb menter leol, ynghyd â newyddion ein partneriaid a rheolwyr yr Hwb. 

O GWMPAS YR HWB

CYMDEITHASWCH Â NI

image25
image26
image27
image28

TANYSGRIFIWCH

Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf am ein gweithdai, ein digwyddiadau a’n cynadleddau

PARTNERIAID

image29
image30
image31
image32
image33

ARIANNU’R RHAGLEN

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. 

image34