EICH TAITH ENTREPRENEURAIDD

Yma i’ch helpu i gychwyn eich busnes

Mae Hwb Ffocws y Drenewydd yn cynnig y cyfle i chi roi hwb i’ch taith entrepreneuraidd, drwy eich helpu i sefydlu, datblygu a thyfu eich syniadau busnes - perffaith i fusnesau sy’n cychwyn a pherchenogion busnes sydd ar eu cam cyntaf. Gan fanteisio ar wybodaeth helaeth ein holl bartneriaid cyflenwi, rydym wrth ein bodd yn cynnig cymorth busnes ar bob lefel, a’ch arwain ar hyd eich taith fusnes. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi fynd â’ch  menter i’r cam nesaf. 


Dewch i ymuno â ni i ddysgu mwy am ein rhaglen o weithdai a digwyddiadau AM DDIM, yn cynnwys y rheini y tu allan i oriau gwaith, i’ch cefnogi chi a’ch menter, i greu busnesau newydd a gwell swyddi, yn agosach i’ch cartref.

image77

YR HWB

Ynglŷn â Hwb y Drenewydd

Wedi ei leoli yn adeilad hanesyddol Pryce Jones yng nghanol tref y Drenewydd, mae’r Hwb yn galluogi pobl leol i elwa o’i gymorth busnes cadarn. Bydd y gofod deori yn caniatáu i chi ddatblygu eich sgiliau mewn amgylchedd gwaith cydweithredol, llewyrchus. Er mwyn sicrhau y cewch chi’r holl gymorth a’r gefnogaeth angenrheidiol, rydym yn falch iawn o gyflenwi’r rhaglen hon ynghyd â Tramshed Tech, Cronfa Fancio Cymuned Robert Owen, Prifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant, Prifysgol Aberystwyth a Choleg Ceredigion. Bydd y cysylltiadau hyn yn galluogi cyfranogwyr cyn belled i ffwrdd â Llanbedr Pont Steffan ac Aberystwyth i elwa o gefnogaeth fusnes cynhwysfawr.  


Gyda’n gilydd, rydym yn cynnig gofod bywiog, ar y cyd, fydd yn darparu gwasanaethau busnes i adfywio canol tref drwy ddenu mwy o fusnesau, adeiladu cadwyni cyflenwi lleol a darparu amrywiaeth o wasanaethau busnes sy’n effeithio ar entrepreneuriaid a BbaCH lleol.

Dyddiadau’r Hwb

Dysgwch beth yw’r dyddiadau hwb diweddaraf gan eich hwb menter leol, ynghyd â newyddion ein partneriaid a rheolwyr yr Hwb. 

O GWMPAS YR HWB

CYMDEITHASWCH Â NI

image78
image79
image80
image81

TANYSGRIFIWCH

Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf am ein gweithdai, ein digwyddiadau a’n cynadleddau

PARTNERIAID

image82

image83

image84

image85

image86

ARIANNU’R RHAGLEN

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Gofodau arloesol yw Hybiau Menter Ffocws i ddeori a chyflymu busnesau newydd a rhai sy’n tyfu. Llywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Datblygu Rhanbarth Ewrop sy’n ariannu Hybiau Ffocws y Drenewydd a Chaerfyrddin

image87